Corona

 

        

 

Beste ouders en zorggebruikers,

Ons centrum valt onder de regelgeving Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing vanaf 01 juli 2022:

We beslissen zelf om het gebruik van de wachtzaal in het centrum te beperken tot maximaal 4 personen, dit met voorrang aan personen met een kwetsbare gezondheid.

 

 Gelieve buiten te wachten aan de deur.

  Ook bij het afhalen!

 

 

 Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker in het centrum bij onvoldoende afstand.

 

 

 

 Zorggebruikers wassen hun handen in het toilet aan het onthaal, bij binnen- en buitenkomen.

 

 

 

 Begeleiders ontsmetten hun handen, bij binnen- en buitenkomen.

 

 

 

 Vertoont het kind symptomen van ziekte, gelieve contact op te nemen met de huisarts.

 

 

 

 

Het revalidatie-team 

 

 

Verklaring over cookies