Corona

 

        

 

Beste ouders en zorggebruikers,

 

Ten gevolge van de coronacrisis moesten we vanaf donderdag 19 maart 2020 onze werking grondig anders organiseren.

Dit was voor u en onze medewerkers een enorme aanpassing.

De therapie werd van op afstand gegeven via telefonische contacten, e-mail, beeldbellen, oefenbundels, … .

Enkel dringende hulpverlening en crisishulp kon nog op de gewone manier plaatsvinden.

 

Sedert 9 juni 2020 werden de richtlijnen van de overheid versoepeld op basis waarvan we kunnen evolueren naar een normalisatie van onze werking.

We zijn dan terecht gekomen in de fase van het ‘nieuwe normaal’.

Vanaf 9 juni 2021 zijn er opnieuw versoepelingen en komen we terecht in situatie 1.

Voor onze werking betekent dit dat groepstrainingen opnieuw kunnen georganiseerd worden.

We beslissen zelf om het gebruik van de wachtzaal in het centrum nog niet toe te staan, dit enkel met uitzondering op zorggebruikers met een zwakke gezondheid.

 

De algemeen geldende veiligheidsmaatregelen blijven van kracht! Hiermee wordt bedoeld:  een goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden of het dragen van een mondneusmasker in geval de afstand niet kan worden gegarandeerd.

Tevens moet het CAR beschikken over een registratiesysteem in het kader van  contactopsporing. Gelieve ons dan ook altijd op de hoogte te brengen van mogelijke besmetting (bv. op school, thuis, werk, ...). Dit laatste is van cruciaal belang om de epidemie verder onder controle te houden. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe fase maar staan u graag te woord in geval iets niet duidelijk is of u nog vragen hebt.

Als (groot)ouders in tussentijd ook samen met hun (klein)kinderen willen oefenen, kunnen ze hier bijkomende info vinden.

 

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 

 Gelieve buiten te wachten aan de deur.

  Ook bij het afhalen!

 

 

 Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker.

 

 

 

 Zorggebruikers wassen hun handen in het toilet aan het onthaal, bij binnen- en buitenkomen.

 

 

 

 Begeleiders ontsmetten hun handen, bij binnen- en buitenkomen.

 

 

 

 Vertoont het kind of iemand van het gezin symptomen, dan komt niemand naar het centrum en wordt de huisarts gecontacteerd.

 

 

 

Voor het gebruik van de wachtzaal gelden ook een paar richtlijnen:

 

  • Zo weinig mogelijk, voor ieders veiligheid!
  • Enkel mensen met gezondheidsproblemen kunnen plaats nemen op 1 van de stoelen in de wachtzaal (max 4)
  • Voorzie bescherming bij regen
  • Houd afstand tijdens het wachten en draag zorg voor elkaar!

 

Opgelet! Wanneer u zich in een straal van 100m t.o.v de schoolin- en uitgangen begeeft, geldt de mondmaskerplicht (www.zele.be).

 

 

Het revalidatie-team 

 

 

Verklaring over cookies