FAQ

 1. Is er busvervoer mogelijk?
  Ons busvervoer is zeer beperkt en richt zich voornamelijk naar mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
  Vragen hier omtrent kunnen steeds gericht worden aan de sociale dienst/directie.
   

 2. Wat met therapie tijdens vakanties?
  In het belang van de revalidatie van uzelf of uw kind is het belangrijk om voldoende aanwezig te zijn tijdens vakanties.

  Tijdens de schoolperiodes werken we met een vast therapieprogramma.
  Dit programma kan wijzigen tijdens de vakantieperiodes, u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
   

 3. Wat als ik/mijn kind niet kan komen naar de therapie?
  U of uw kind dient frequent aanwezig te zijn, afwezigheden of ziekte dienen vooraf gemeld te worden
  Bij veelvuldige afwezigheid gaan we hierover in gesprek en kan dit mogelijks leiden tot stopzetting van therapie zoals eerder vermeld in onze dienstenovereenkomst.
   

 4. Hoe kan ik als ouder overleggen met de therapeuten omtrent het therapieverloop van mijn kind?
  Elke zorggebruiker heeft een coördinator waar u steeds terecht kan met uw vragen.

  Bij de revalidatie van een kind kan u steeds een therapiesessie bijwonen na overleg met de behandelende therapeut.

  Wij vinden het belangrijk om gedurende het schooljaar zeker 2 maal een overleg te plannen omtrent het therapieverloop van uw kind.
  Zodoende organiseren wij  jaarlijks 2 x een oudercontact in ons centrum en trachten wij ook een overleg op school bij te wonen.
   

 5. Hoe worden partners/familieleden/mantelzorgers betrokken?
  Bij zorggebruikers met een Niet Aangeboren Hersenletsel trachten wij de betrokkenen op de hoogte te houden via een gesprek en/of gezamenlijke sessie. U kan steeds zelf een gesprek aanvragen bij de coördinator, sociale dienst of de betrokken therapeuten.
   

 6. Hoe lang is de wachttijd tot onderzoek?

  Omtrent de actuele wachttijd kan u steeds contact opnemen met de sociale dienst.

  De wachttijden zijn verschillend per leeftijdscategorie en doelgroep.
   

 7. Hoe lang is de wachttijd tot opstart therapie?
  Ook hiervoor graag contact op te nemen via de sociale dienst.
   

 8. Kan ik als juf of zorgpartner aanmelden?
  Juf of zorgpartner kan zeker informeren of aanmelding mogelijk is, maar de officiële aanmelding dient te gebeuren door uzelf/ouder/voogd/mantelzorger …


 

Verklaring over cookies