Vroegbegeleiding en kleuters

 

Afhankelijk van het geboortejaar worden baby's, peuters en kleuters onderzocht door het vroegbegeleidings- of kleuterteam. 

 

Voor wie?

 

  • Maak je je zorgen over hoe je kind contact maakt?
  • Heb je het gevoel dat je kind anders is?
  • Heeft je kind moeite met het begrijpen/ het uiten van woorden?
  • Lijkt je kind onhandig?
  • Verloopt de motorische ontwikkeling (kruipen, stappen, evenwicht, ...) traag?
  • ...

 

Hoe kunnen wij je helpen? 

 

De therapeutische interventie voor de vroegbegeleiding heeft als doel de algemeen vertraagde, alsook de sociaal-communicatieve ontwikkeling van baby's en kinderen tot drie jaar te stimuleren (a.d.h.v Bobath-principes, Impact, Hanen, Jasper, ...).

De interventie bij kinderen van drie tot zes jaar breidt uit met taalstimulatie, articulatietraining (a.d.h.v. Hodson en Paden, Metafon, ...) en het stimuleren van de vaardigheden die nodig zijn om de lagere school aan te vatten. 

 

Concreet?

 

Voor de concrete informatie van aanmelding tot en met therapie, verwijzen wij u graag door naar onze werking.

 

Hoe aanmelden?

 

Verklaring over cookies