Missie van het centrum

Ons centrum heeft tot doel de integratie of reïntegratie van kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) en volwassenen te bevorderden in alle maatschappelijke contexten.

Dit betekent concreet:

 • het opstellen en uitvoeren van een revalidatiezorg op maat van elk kind, jongere en elke volwassene die beantwoordt aan de doelgroepen van het centrum, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen worden ontwikkeld.
 • de psycho-pedagogische ondersteuning aan het gezin van de cliënt, dat hier om vraagt.
 • de samenwerking met personen en diensten die voor de cliënt dezelfde doelstelling nastreven.

Daarbij wil ons centrum prioritaire accenten leggen op:

 • de vroegtijdige revalidatie van kinderen op zeer jonge leeftijd.
 • de revalidatie van kinderen en jongeren met een lichte mentale beperking.
 • de revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen die omwille van hun stoornis of handicap het risico lopen op een onvoldoende of moeilijke maatschappelijke (re)integratie.

Alle medewerkers waarborgen een blijvende therapeutische competentie door continue bijscholing en vorming (studiedagen, workshops, opleidingen, literatuurstudies, ...). Onze medewerkers profileren zich als kindvriendelijke, enthousiaste en geduldigde werknemers. Hun therapeutische houding is er één van betrokkenheid, empathie en sensitiviteit, interesse en hulpvaardigheid. Hun aanpak is individueel en probleemoplossend gericht. Ze nemen initiatief en zijn creatief. Ze zijn positief ingesteld, flexibel en stressbestendig. Ze zijn sociaal-vaardig in hun communicatie, zowel met het kind, de ouders, de volwassene, als met de andere hulpverlenende instanties.

De samenwerking met andere disciplines, medewerkers en andere instanties wordt gegarandeerd door de nodige teamspirit.

Door een zelfkritische ingesteldheid waarborgen ze de vertrouwensrelatie met de cliënt.

Visie van het centrum

Het centrum wil:

 • een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden.
 • in de regio een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan personen met een handicap of stoornis.

De visie van ons centrum bestaat in de overtuiging dat:

 • elk persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om een integratie in de maatschappij te realiseren.
 • deze hulpverlening in eerste instantie - en zo lang mogelijk - moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze.
 • de motivatie van de cliënt en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.

Waarden van het centrum

 • Geloof in de unieke eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.
 • Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind, jongere en volwassene.
 • Respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu.
 • Rescpect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.
 • Vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.
 • Continu streven naar verbeteren van de hulpverlening.
Verklaring over cookies