Team - Ergo

 

De ergotherapeuten streven ernaar om ontwikkelingsstimulerend te werken bij peuters, kleuters en lagere school kinderen.

Dit omvat het verbeteren van de fijn motorische vaardigheden in al zijn aspecten, het trainen van visueel perceptuele vaardigheden en visuomotoriek.

Ook de (voorbereidende) schoolse vaardigheden zoals rekenen en schrijfmotoriek komen aan bod.

 

De ergotherapeuten trachten de handvaardigheid en de zelfredzaamheid te verhogen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Ze bieden volwassenen met NAH een aangepast programma ter stimulering van motorische, sensorische en cognitieve vaardigheden.

Dominique Desmet

Elke Caluwaerts

Femke De Prijcker

Laure De Troyer

Leen Van Der Sypt

Stephanie Clarysse

Veerle Haesaert

Verklaring over cookies