Therapie

Therapie is steeds multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er wordt gewerkt op verschillende ontwikkelingsgebieden en vaardigheden (taal, motoriek, gedrag, ...).

 

De doelstellingen voor therapie worden bepaald op basis van de resultaten van het onderzoek en rekening houdend met de hulpvragen van de zorggebruiker. 

Therapie wordt meestal individueel gegeven.

Ook groepstherapieën kunnen aan bod komen. De samenstelling hiervan wordt bepaald door de therapeut/ het team.

 

Gedurende de therapieperiode komt de zorggebruiker ambulant en gewoonlijk meermaals per week naar het centrum . De therapiemomenten vallen binnen een vast wekelijks uurrooster. Tijdens vakantieperiodes kan deze regeling wijzigen.

 

Tweemaal per jaar vinden contactmomenten plaats voor de ouders van onze zorggebruikers  (kinderen/adolescenten). Tijdens deze gesprekken wordt de evolutie kort besproken, worden hulpvragen geëvalueerd en worden eventuele wijzigingen in het therapieprogramma bekeken.

 

We voorzien de nodige ondersteuning voor de directe omgeving door:

  • ouderbegeleiding: Voor ouders wiens kind een vertraagde taalontwikkeling vertoond of de diagnose autismespectrumstoornis en/of ADHD kreeg. Ouders ontvangen hiervoor een individuele uitnodiging.
  • projectwerking: Projecten met en voor volwassenen (met NAH).
  • samenwerking: Contact met school, CLB, thuisbegeleiding/thuisverpleging, mantelzorgers,...

 

 

Verklaring over cookies