Therapie

Therapie is steeds multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er wordt gewerkt op verschillende ontwikkelingsgebieden en vaardigheden (taal, motoriek, gedrag, ...).

 

De doelstellingen voor therapie worden bepaald op basis van de resultaten van het onderzoek en rekening houdend met de hulpvragen van de zorggebruiker. 

Therapie wordt meestal individueel gegeven.

Ook groepstherapieën kunnen aan bod komen. De samenstelling hiervan wordt bepaald door de therapeut/ het team.

 

Gedurende de therapieperiode komt de zorggebruiker ambulant en gewoonlijk meermaals per week naar het centrum . De therapiemomenten vallen binnen een vast wekelijks uurrooster. Tijdens vakantieperiodes kan deze regeling wijzigen.

 

Wij verwachten actieve deelname van ouders/mantelzorgers tijdens de behandeling. Dit omvat het deelnemen aan verschillende contactmomenten alsook het frequent bijwonen van therapie in functie van overdracht van het geleerde naar de thuissituatie, evolutiebespreking en eventuele wijzigingen in het therapieprogramma.

 

We voorzien de nodige ondersteuning voor de directe omgeving door:

  • ouderbegeleiding: Voor ouders wiens kind een vertraagde taalontwikkeling vertoond of de diagnose autismespectrumstoornis en/of ADHD kreeg. Ouders ontvangen hiervoor een individuele uitnodiging.
  • projectwerking: Projecten met en voor volwassenen (met NAH).
  • samenwerking: Contact met school, CLB, thuisbegeleiding/thuisverpleging, mantelzorgers,...

 

 

Verklaring over cookies