Ontrevredenheden en klachten kunnen bij elk personeelslid, diensthoofd of directie van het CAR gemeld worden.

Wij beschikken over een interne klachtenprocedure en bezogen u een antwoord binnen de maand. Met elkaar in dialoog gaan, staat hierbij centraal.

Om onze werking blijvend te optimaliseren, vragen wij u om zeker onze tevredenheidsvragenlijsten in te vullen na onderzoek en jaarlijks bij een verlenging of beëindiging van de behandeling.

Verklaring over cookies