Het revalidatieteam zal zich inspannen om tot een optimale tevredenheid van de hulpvrager te komen.  Indien er opmerkingen, suggesties of vragen ter verduidelijking van de werking of het revalidatieproces zouden zijn, kunnen die steeds worden besproken met de leden van het team. Indien het personeelslid geen antwoord kan bieden verwijst deze naar een bevoegde collega of naar het diensthoofd.

Wanneer er een klacht is over één of meerdere aspecten van de dienstverlening raden we u in eerste instantie aan om uw klacht rechtstreeks te richten tot de betrokken medewerkers van het centrum en/of het diensthoofd.  Alle medewerkers in ons centrum staan op elk moment, op een begripvolle en professionele manier, open voor uw feedback.

Vindt u het toch moeilijk om iemand van ons team aan te spreken of geeft u hieraan de voorkeur, dan kan u uw klacht ook steeds formuleren t.a.v. onze kwaliteitscoördinator via klacht@carzele.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op en onderzoeken de klacht conform onze interne klachtenprocedure.

  • Uw klacht wordt door de kwaliteitscoördinator genoteerd in een klachtenregister en onderzocht.
  • Binnen de 30 dagen na indienen van de klacht formuleert de kwaliteitscoördinator een schriftelijk antwoord.
  • Aanvullend op dit schriftelijk antwoord kan de kwaliteitscoördinator voorstellen om de klacht te bespreken met een personeelslid dat het best bekend is met de indiener teneinde tot een voor beide partijen haalbare oplossing te komen.  Het resultaat van deze bespreking wordt meegedeeld aan de kwaliteitscoördinator en directie.  Indien nodig worden maatregelen getroffen ter voorkoming van gelijkaardige klachten in de toekomst.
  • Indien de hulpvrager dit wenst kan nog een aanvullend gesprek volgen met de directie.

Indien we er niet in slagen om via deze interne procedure tot een afhandeling van uw klacht te komen of u de indruk heeft dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, kan u zich ook richten tot onze erkende overheidsinstanties:

  • Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG)
    https://oogg.be/

Om onze werking blijvend te optimaliseren, vragen wij u om zeker onze tevredenheidsvragenlijten in te vullen na onderzoek en jaarlijks bij een verlenging of beëindiging van de behandeling.‚Äč

 

Verklaring over cookies