Centrum voor Ambulante Revalidatie Kapelhof 

 

Bent u op zoek naar hulp voor uw kind, partner, ouder of uzelf? Bent u doorverwezen door een arts?

U kan in ons centrum terecht voor multidisciplinair onderzoek en de behandeling van ontwikkelingsproblemen, aandachts- en gedragsmoeilijkheden, autisme en de gevolgen van cerebrale parese en niet-aangeboren hersenletsels.

Ons doel is een optimale integratie en reïntegratie thuis, op school, op het werk, in de ruimere omgeving, ....

De betaling van onze dienstverlening gebeurt via uw mutualiteit en vanaf 01 oktober 2023 via de zorgkas. Opgelet! U dient uw kind (gratis) aan te sluiten bij de zorgkas die u zelf kiest (zorgkas van uw mutualiteit of de Vlaamse zorgkas).  Wij ondersteunen u graag om deze aansluiting in orde te maken.

Uw persoonlijke bijdrage (remgeld) bedraagt 2,15 euro per zitting (dag).  Dit bedrag is onderworpen aan de index.   

 

 

 

Verklaring over cookies