Team - Logo

 

De logopedisten staan in voor het herstel of de optimalisatie van communicatie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Dit omvat het aanpakken van communicatieve tekorten, zowel schriftelijk als mondeling.

 

De logopedisten richten zich op alle aspecten die te maken hebben met het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal zoals spreken, lezen en schrijven. Ook de ondersteunende communicatie zoals non-verbale signalen en contactname kan worden gestimuleerd.

Annick Neve

Arne Heyninck

Hannah Hordies

Katrien Van Moortel

Lisa Vanden Daele

Manon Tulleneers

Veerle Robijn

Verklaring over cookies