Lagere school

 

Vanaf het eerste leerjaar komen kinderen terecht in het lagere school-team.

 

Voor wie?

 

  • Vind je dat je kind problemen heeft met rekenen?
  • Heeft je kind moeilijkheden met het aanleren van nieuwe spellingsregels?
  • Heeft je kind moeite om opdrachten en teksten te begrijpen?
  • Toont je kind zich onhandig tijdens het turnen?
  • Maak je je zorgen over de concentratie van je kind?
  • ...

 

Hoe kunnen wij helpen?

 

Bij onze kinderen uit de lagere school worden moeilijkheden op vlak van lezen (technisch en begrijpend), spelling, rekenen, schrijfmotoriek... behandeld.

Soms is het ook nodig om de basisvaardigheden zoals (psycho)motoriek verder te stimuleren en/ of de sociaal-communicatieve vaardigheden uit te breiden.

 

Concreet?

 

Voor de concrete informatie van aanmelding tot en met therapie, verwijzen wij u graag door naar onze werking.

 

Hoe aanmelden?

Verklaring over cookies