Adviesgesprek

Het gesprek volgt op de onderzoeksperiode.

 

Alle bevindingen uit het multidisciplinair onderzoek worden overlopen samen met de cöordinerend psycholoog.

Tevens wordt een advies geformuleerd.

 

Indien bijkomend onderzoek gewenst is, zal de motivatie hiervoor tijdens dit gesprek worden verduidelijkt.

Wanneer de zorggebruiker in aanmerking komt voor therapie, zal de psycholoog het verloop schetsen.

Veelal wordt ook bijkomend advies gegeven betreffende aanpak en/of andere (externe) hulpverlening.

Verklaring over cookies