Centrum voor Ambulante Revalidatie Kapelhof 

 

Bent u op zoek naar hulp voor uw kind, partner, ouder of uzelf? Bent u doorverwezen door een arts of zorgverstrekker?

U kan in ons centrum terecht voor multidisciplinair onderzoek en de behandeling van ontwikkelingsproblemen, aandachts- en gedragsmoeilijkheden, autisme en de gevolgen van cerebrale parese en niet-aangeboren hersenletsels.

Ons doel is een optimale integratie en reïntegratie thuis, op school, op het werk, in de ruimere omgeving, ....

De betaling van onze dienstverlening gebeurt vanaf 01 oktober 2023 via de zorgkas.

Opgelet! U dient uw kind (gratis) aan te sluiten bij de zorgkas die u zelf kiest (zorgkas van uw mutualiteit of de Vlaamse zorgkas).  Wij ondersteunen u graag om deze aansluiting in orde te maken.

Uw persoonlijke bijdrage (remgeld) bedraagt 2,20 euro per revalidatieverstrekking (per dag).  Dit bedrag is onderworpen aan de index.   

Dit bedrag geldt per type revalidatieverstrekking dat u in het centrum krijgt.

We onderscheiden volgende types:

- diagnostische of therapeutische interventies t.a.v. de zorggebruiker

- interventies t.a.v. de context (bv. ouder(s), partner, leerkracht ...)

- outreachende interventies (in de woon- of leefwereld van de zorggebruiker)

 

STEUN KAPELHOF VZW via onderstaande website:

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/carzele

 

 

 

 

Verklaring over cookies