Corona

 

 

Beste ouders en zorggebruikers,

 

Ten gevolge van de coronacrisis moesten we vanaf donderdag 19 maart onze werking grondig anders organiseren.

Dit was voor u en onze medewerkers een enorme aanpassing.

De therapie werd van op afstand gegeven via telefonische contacten, e-mail, beeldbellen, oefenbundels, … .

Enkel dringende hulpverlening en crisishulp kon nog op de gewone manier plaatsvinden.

 

Sedert 9 juni werden de richtlijnen van de overheid versoepeld op basis waarvan we kunnen evolueren naar een normalisatie van onze werking.

We zijn nu terecht gekomen in de fase van het ‘nieuwe normaal’.

Dit betekent dat we al onze activiteiten kunnen hernemen maar dat we hierbij wel de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen consequent moeten blijven respecteren. Hiermee wordt bedoeld:  een goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden of het dragen van een mondneusmasker in geval de afstand niet kan worden gegarandeerd.

Tevens moet het CAR beschikken over een registratiesysteem in het kader van  contactopsporing.  Dit laatste is van cruciaal belang om de epidemie verder onder controle te houden. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe fase maar staan u graag te woord in geval iets niet duidelijk is of u nog vragen hebt.

Als (groot)ouders in tussentijd ook samen met hun (klein)kinderen willen oefenen, kunnen ze hier bijkomende info vinden.

 

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 

 Gelieve buiten te wachten aan de deur.

  Ook bij het afhalen!

 

 

 Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker.

 

 

 

 Zorggebruikers wassen hun handen in het toilet aan het onthaal, bij binnen- en buitenkomen.

 

 

 

 Begeleiders ontsmetten hun handen, bij binnen- en buitenkomen.

 

 

 

 Vertoont het kind of iemand van het gezin symptomen, dan komt niemand naar het centrum en wordt de huisarts gecontacteerd.

 

 

 

Voor het gebruik van de wachtzaal gelden ook een paar richtlijnen:

 

  • Zo weinig mogelijk, voor ieders veiligheid!
  • Enkel mensen met gezondheidsproblemen kunnen plaats nemen op 1 van de stoelen in de wachtzaal (max 4)
  • Voorzie bescherming bij regen
  • Houd afstand tijdens het wachten en draag zorg voor elkaar!

 

 

Het revalidatie-team 

 

 

Centrum voor Ambulante Revalidatie Kapelhof 

 

Bent u op zoek naar hulp voor uw kind, partner, ouder of uzelf? Bent u doorverwezen door een arts?

U kan in ons centrum terecht voor multidisciplinair onderzoek en de behandeling van ontwikkelingsproblemen, aandachts- en gedragsmoeilijkheden, autisme en de gevolgen van cerebrale parese en niet-aangeboren hersenletsels.

Ons doel is een optimale integratie en reïntegratie thuis, op school, op het werk, in de ruimere omgeving, ....

 

 

Verklaring over cookies